Hunaniaith (09/07/2019)

Hunaniaith

Gan weithio mewn partneriaeth â Hunaniaith trefnwyd dwy daith gerdded yn ddiweddar ar hyd Llwybr Llechi Eryri. Roedd y ddau ddiwrnod yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg, gyda phobl yn teithio o bell i fynychu. Roedd y teithiau cerdded yn cynnwys ardal Bethesda a Llanberis yn ogystal ag ardal Cwmorthin.


Hunaniaith Oriel