ITV Josie Gibson (14/09/2020)

ITV Josie Gibson

Diwrnod da yn helpu Josie Gibson cyrraedd copa'r Wyddfa. Roedd cychwyn cynnar yn golygu ein bod wedi cyrraedd y copa mewn pryd iddi ddarlledu fel rhan o raglen This Morning ar ITV. Fe wnaeth tywydd syfrdanol a golygfeydd pellgyrhaeddol helpu i wneud y diwrnod yn arbennig. Ymdrech wych gan Josie a'r tîm a phob lwc iddyn nhw ar y pedwar copa sy'n weddill!


ITV Josie Gibson Oriel