Llwybr Gogledd Cymru (19/05/2022)

Llwybr Gogledd Cymru

Taith hyfryd gyda'r criw ysgol yma o Abergwyngregyn i Fethesda ar hyd Llwybr Gogledd Cymru. Chwaraeodd y tywydd ei ran a rhoddodd olygfeydd godidog i ni ar draws i Ynys Môn, y Carneddau a'r Glyderau!.


Llwybr Gogledd Cymru Oriel