Llwybr Llechi Eryri - Dysgwyr Cymraeg (22/11/2019)

Llwybr Llechi Eryri - Dysgwyr Cymraeg

Diwrnod gwych i orffen ein cyfres o deithiau cerdded i ddysgwyr Cymraeg ar hyd rhannau o Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Roedd siwrne heddiw o Betws y Coed i Gapel Curig yn daith ar hyd llwybrau a thraciau coedwig, caeau agored, ochr yn ochr ag Afon Llugwy ac ymhlith lliwiau'r Hydref.
Braf cael cwmpeini Ben Stammers o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru North Wales Wildlife Trust. Rhannodd Ben gwybodaeth a phrofiad ychwanegol i'r diwrnod a rhoddodd gyfle hefyd i bawb ddysgu geiriau Cymraeg newydd ym myd natur.
Roedd Llio Hughes o Cyngor Gwynedd Council gyda ni i arsylwi ar y buddion i oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg yn yr awyr agored.
Diolch hefyd i Cemlyn Jones am arwain y teithiau cerdded ar ein rhan a'i agwedd broffesiynol yn ogystal â'i fewnbwn amserol o wybodaeth ddiddorol a pherthnasol ar hyd y teithiau gwahanol.
Diolch yn fawr iawn i Hunaniaith am y gefnogaeth a'r anogaeth parhaol i'n partneriaeth er mwyn tynnu sylw at, hyrwyddo a chynnal yr iaith Gymraeg.
Fel cwmni rydym yn falch o gael y Gymraeg yn ganolog i'n gweithgareddau a'n prosesau dyddiol. Mae ein holl gyrsiau a gweithgareddau ar gael a gellir eu cyflwyno'n ddwyieithog. Rydym yn cyflogi hyfforddwyr ac arweinwyr lleol, Cymraeg, sydd eu hunain yn cyfrannu at gymunedau lleol sy'n defnyddio'r Gymraeg a hefyd trwy drosglwyddo eu gwybodaeth unigryw am Eryri i'n cleientiaid.


Llwybr Llechi Eryri - Dysgwyr Cymraeg Oriel