Llwywio 1 diwrnod - Medi 8fed (08/09/2020)

Llwywio 1 diwrnod - Medi 8fed

Diwrnod hyfryd ar y Carneddau yn dysgu sgiliau sylfaenol ar ein cwrs llywio undydd gyda Rhian. Cwmni gwych a llawer i'w weld ar hyd y ffordd. Mae'n bwysig i ni fod cleientiaid yn cael profiad bositif ac mae treulio'r amser yn mwynhau'r golygfeydd, tynnu lluniau a siarad am hanes lleol, tirwedd, cymunedau a diwylliant yn rhan o'r profiad hwnnw. Diwrnod gwych!


Llwywio 1 diwrnod - Medi 8fed Oriel