Llysgenhadon Ifanc Llechi Cymru (29/10/2021)

Llysgenhadon Ifanc Llechi Cymru

Diwrnod gwlyb allan gyda Llysgenhadon Ifanc Llechi Cymru. Dringo ger Craig yr Undeb, Llanberis a sgiliau wylltgrefft ger Bethesda, dwy o'r ardaloedd chwarela eiconig yng Ngogledd Cymru. Er bod y glaw yn drwm ar adegau yn y bore, nid oedd bron unrhyw wynt a chyda thymheredd cynnes roedd y dringo yn fwy pleserus na'r disgwyl! Sgiliau wylltgrefft yn y prynhawn gyda chlymau, llochesi a sgiliau goleuo tân cyfrifol a malws melys i orffen!!


Llysgenhadon Ifanc Llechi Cymru Oriel