Llywio Awst 22 (22/08/2020)

Llywio Awst 22

Cyfle i archwilio'r Carneddau yn ddiweddar ar ein cwrs llywio. Cyflwynwyd ac ymarferwyd llawer o sgiliau megis cyfeirio map, cymryd a cherdded ar bearing gan ddefnyddio cwmpawd a chymhorthion eraill fel camu ac amseru. Erbyn diwedd y dydd roedd pawb yn teimlo'n hyderus i gynllunio taith gan ddefnyddio sgiliau map a chwmpawd hanfodol.


Llywio Awst 22 Oriel