Llywio gaeaf (19/12/2020)

Llywio gaeaf

Mae diweddaru eich sgiliau llywio dros y gaeaf yn golygu sicrhau bod eich sgiliau a'ch offer yn barod ar gyfer y tywydd garw a'r amodau heriol all ddod yn ystod y gaeaf. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer paratoi:

  • Os nad oes gennych fap diweddar o'r ardal rydych chi'n cerdded yn rheolaidd yna mae'n well prynu un. Bydd fersiwn diweddar yn cynnwys gwybodaeth wedi'i diweddaru yn ogystal â'r sumbolau diweddaraf fel y gallwch chi adnewyddu eich gwybodaeth. Sicrhewch fod eich map yn dal dŵr ac y gellir ei blygu'n hawdd. Fe allech chi hefyd lamineiddio rhan o fap papur eich hun sy'n golygu bod gennych chi lai o bapur i'w blygu ac mae'n haws i'w trin.
  • Mae'r Gaeaf yn gofyn fwy o'n hoffer ac mae safon dda o gwmpawd yn hanfodol. Bydd gofalu am eich cwmpawd yn sicrhau ei fod nid yn unig yn para blynyddoedd lawer ond hefyd yn gweithio'n gywir. Clymwch ef ag un o'ch pocedi cot allanol a sicrhau bod y llinyn lan o hyd cyfforddus i gyrraedd eich map ond ddim yn rhy hir.
  • Ymarferwch eich sgiliau craidd fel camu ac amseru. Bydd yn talu ar ei ganfed pan fydd gwir angen i chi eu defnyddio. Gwnewch hyn mewn ardal gyfarwydd a cherddwch o pwynt i pwynt dros dir graddedig gwahanol. Rydym yn gwneud digon o hyn ar ein cyrsiau llywio a sgiliau.
  • Gartref, rhowch eich mennyg mawr ar eich dwylo ynghyd â'ch bwff a gogls sgïo yna ceisiwch ddefnyddio'ch map a'ch cwmpawd i cymeryd bearing. Os gallwch chi ei wneud gartref, bydd yn dod yn haws pan fyddwch chi mewn tywydd heriol ac mae prosesau syml yn dod yn llawer anoddach!
  • CYNLLUNIWCH - peidiwch â disgwyl i'ch sgiliau llywio eich cael chi allan o drafferth ar y funud olaf. Dylai eich taith fynyddig gynnwys cynllunio ymlaen llaw, sicrhau bod gennych y dillad a'r offer cywir a bod gennych y sgiliau angenrheidiol i gwblhau eich taith neu weithgaredd gaeaf. Rydym yn cynnwys yr elfennau yma ar ein cyrsiau gaeaf

Mae profiad o gerdded a llywio dros y gaeaf hefyd yn cyfrannu at eich blwch offer llywio gaeaf. Mae dysgu trwy brofiad gan pobl cymwys eraill yn syniad da neu archebwch gwrs sgiliau.