Llywio Nos Hydref (23/10/2020)

Llywio Nos Hydref

Cynhaliwyd ein sesiwn llywio nos Hydref ar y Carneddau. Roedd y tywydd yn berffaith gyda cymylau, gwynt ysgafn ond sych a olygai y gallem drafod ac ymarfer y sgiliau angenrheidiol sy'n ofynnol i deithio'n ddiogel mewn tywyllwch. Digon o gyfleoedd i gynllunio strategaeth addas, cymryd a dilyn bearing dros lwybrau a thir agored, strategaethau, camu, amseru ac adleoli. Cliciwch yma i weld dyddiadau ar gyfer sesiynau pellach.


Llywio Nos Hydref Oriel