Mordwyo (06/09/2019)

Mordwyo

Mwynhaodd Ieuan ddeuddydd o sgiliau mordwyo dros diroedd gwahanol. Roedd y Glyderau yn cynnig tir mwy cymhleth, serth tra bod Moel Eilio yn darparu math wahanol o fordwyo. Tywydd amrywiol am y dau ddiwrnod ac yn helpu i gadw'r pynciau'n berthnasol.


Mordwyo Oriel