Mynyddoedd Arbennig (17/12/2021)

Mynyddoedd Arbennig

Allan ar yr Wyddfa heddiw, yn adrodd ar amodau'r llwybrau ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Gall y tywydd yn ystod cyfnod y gaeaf pan fyddwn yn cynnal yr arolygon amrywio'n fawr o heulwen i law, hyrddiau cryf, rhew, eira a bron dim gwelededd! Mae rhai dyddiau serch hynny yn gofiadwy am yr holl resymau cywir ac roedd heddiw yn un - gwrthdroad cwmwl gwych gyda heulwen braf, tymheredd cynnes, rhywfaint o eira caled ar ben y llwybr i gramponau frathu ynddo a digon o bobl hynod gyfeillgar yn mwynhau eu hunain yn yr awyr agored. Diwrnod bendigedig!!


Mynyddoedd Arbennig Oriel