Mynyddoedd Mai (31/05/2020)

Mynyddoedd Mai

Mae cyfnod cloi Mai wedi dod â heulwen a thywydd cynnes bron yn gyson. Byddai hyn fel rheol yn caniatáu inni fwynhau dringo creigiau, sgramblo, cerdded a gweithgareddau awyr agored eraill. Fodd bynnag, y gwir amdani yw ein bod wedi cadw at y rheolau a'r canllawiau cloi yng Nghymru sydd wedi golygu bod y mynyddoedd wedi bod allan o gyrraedd. Nid yw hyn wedi ein hatal rhag mwynhau teithiau cerdded lleol o'n stepen drws ac mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o bobl yn ein hardal yng Ngogledd Cymru yn arsylwi arfer gorau. Pan fydd yr awyr agored ar gael yn ehangach byddwn fel cwmni yn arsylwi arfer gorau gyda chymarebau isel ar ein gweithgareddau, cadw pellter cymdeithasol, arfer gorau o ran teithio a gofalu am offer a chadw diogelwch ein cleientiaid a'n staff ar flaen y gad ym mhopeth rydym yn ei wneud. Arhoswch yn ddiogel, edrychwch ar ôl eich hun, eich ffrindiau a'ch teulu ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn yr awyr agored yn yr dyfodol agos.