Mynyddoedd Yr Alban (16/11/2021)

Mynyddoedd Yr Alban

Yr wythnos diwethaf fe wnaethom fentro i'r Alban i dreulio ychydig ddyddiau yn adnewyddu sgiliau personol ar gyfer y gaeaf gan gynnwys llywio, dewis llwybr a sicrhau bod ein offer a dillad yn barod. Yn sicr, fe wnaeth dau ddiwrnod o dywydd gwael helpu i adnewyddu'r sgiliau ond cawsom tywydd gwell a golygfeydd clir ar draws y rhanbarth ar y trydydd diwrnod.


Mynyddoedd Yr Alban Oriel