2020 (27/12/2019)

2020

Roedd 2019 yn flwyddyn wych i ni fel cwmni ac rydym yn gwerthfawrogi'r holl gefnogaeth gan gleientiaid drwodd i'n staff ein hunain a helpodd i gyfrannu at flwyddyn arbennig. Roedd llawer gormod o uchafbwyntiau ac eiliadau gwerthfawr o deithiau ysgol gynradd ar yr Wyddfa i gyrsiau sgiliau a llawer o ddiwrnodau preifat, pwrpasol sydd wedi helpu cleientiaid i symud ymlaen ar eu taith sgiliau. Mae ein presenoldeb mewn amryw o ddigwyddiadau a chynadleddau wedi helpu i godi ein proffil ac mae ein portffolio yn parhau i ddatblygu ac ehangu. Rydym yn dymuno'r gorau i chi ar gyfer 2020 ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i un o'n gweithgareddau!