NCFE Level 2 Bushcraft Instructor (24/09/2020)

NCFE Level 2 Bushcraft Instructor

Yn ddiweddar, cwblhaodd Stephen Gwrs Hyfforddwyr Bushcraft Lefel 2 NCFE. Roedd yr hyfforddiant yn addysgiadol ac ynghyd â'r cyfnod cydgrynhoi, roedd yn golygu bod yr asesiad wedi mynd yn dda gyda Stephen yn pasio ac yn sicrhau'r cymhwyster. Rydym eisoes yn cynnig sesiynau a phrofiadau bushcraft i gleientiaid preifat a busnes ac roedd profiad blaenorol Stephen yn y maes hwn yn golygu bod y sesiynau bob amser yn broffesiynol ac i safon uchel yn ogystal â diogel a phleserus. Fodd bynnag, credwn yn gryf mewn datblygu ein sgiliau a chynnal ein gallu i aros yn gyfredol ac yn gyfoes ag arfer da yn bwysig felly mae'r cymhwyster hwn yn atgyfnerthu'r egwyddor honno. Diolchwn i'r Wild Bushcraft Company am y cwrs gwych a'r modd hamddenol ond proffesiynol drwyddi draw ac i Menter Iaith Conwy am y gefnogaeth ariannol a busnes.


NCFE Level 2 Bushcraft Instructor Oriel