Newyddion

Yr Wyddfa 18 Medi

Yr Wyddfa 18 Medi

(18/09/2021)

Diwrnod prysur ar Yr Wyddfa ond un llwyddiannus i'n grŵp ac i lawr cyn i'r glaw gyrraedd!...

Gweithgareddau ysgolion

Wythnos prysur gydag ysgolion gynradd yn ardal Caernarfon - sesiynnau cyd weithio, datrys problemau, sgiliau map/cwmpawd, natur, amgylchedd a...

Her 15 Copa

Her 15 Copa

(11/09/2021)

Ymdrech wych gan bawb yn y grŵp oedd yn codi arian ar ran Hosbis Dewi Sant trwy ymgymryd â'r her 15 Copa dros y penwythnos. Gwnaeth y tywydd wneud...

Cwrs llywio 9 Medi

Cwrs llywio 9 Medi

(09/09/2021)

Diwrnod da ar cwrs llywio undydd gyda Karen, Alison a Sian. Llawer o sgiliau, trafod a chwerthin. Tywydd ar ein hochr ni hefyd wrth i'r glaw cadw...

Scarlets rygbi

Scarlets rygbi

(07/09/2021)

Allan gyda thîm rygbi Scarlets ar Yr Wyddfa ddoe mewn tywydd poeth iawn! Fe wnaethom ddarparu adloniant hanner amser ar ffurf darlithoedd diddordeb...

Taith mynydda

Taith mynydda

(07/09/2021)

Tra roedd tim allan gyda'r Scarlets ar yr Wyddfa, roedd Smurf yn mynd ag Adrian allan ar daith sgiliau mynydd pwrpasol wedi'i theilwra ar y Glyderau....