Newyddion

Taith Elusen Yr Wyddfa

Taith Elusen Yr Wyddfa

(21/05/2022)

Fe wnaethom gefnogi criw gwych o bobl oedd yn cerdded Llwybr Llanberis i godi arian at yr hosbis o’u dewis. Roedd y llwybr yn hynod o brysur oedd...

Codi Sbwriel

Codi Sbwriel

(20/05/2022)

Ar hyd Llwybr Llanberis ar yr Wyddfa heddiw gyda gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri, yn hel sbwriel. Mae'n braf gweld llai o sbwriel nag arfer ar hyd y...

Llwybr Gogledd Cymru

Llwybr Gogledd Cymru

(19/05/2022)

Taith hyfryd gyda'r criw ysgol yma o Abergwyngregyn i Fethesda ar hyd Llwybr Gogledd Cymru. Chwaraeodd y tywydd ei ran a rhoddodd olygfeydd godidog i...

Sgiliau Awyr Agored

Sgiliau Awyr Agored

(18/05/2022)

Digon o frwdfrydedd a diddordeb yn ein gweithgareddau ysgol gyda nifer o ysgolion yr wythnos hon. Adeiladu tîm, gemau, darllen mapiau a llywio yn...

Taith Elusen 40K

Taith Elusen 40K

(15/05/2022)

Taith gerdded 40K gyda grŵp yn codi arian i Hosbis Dewi Sant. Diwrnod gwych allan gyda'r tywydd cynnes yn ychwanegu at y profiad....

Llywio 7/5/22

Llywio 7/5/22

(07/05/2022)

Tywydd gwych ar gyfer ein cwrs llywio diweddaraf. Mwynhawyd golygfeydd godidog o'r Carneddau draw i'r Glyderau ac Ynys Môn. Er bod cymylau isel a...