Newyddion

Caru Eryri 2022

Caru Eryri 2022

(06/05/2022)

Roeddwn i allan yn cefnogi gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri heddiw fel rhan o ymgyrch Caru Eryri. Casglwyd sbwriel ar lwybr Llanberis ar yr Wyddfa o...

Sgiliau Mynydd 4/5/22

Sgiliau Mynydd 4/5/22

(04/05/2022)

Mwynhaodd Richard a Hazel gymysgedd o dywydd ar ein cwrs Sgiliau Mynydd i baratoi ar gyfer eu heriau cerdded pellter hir yn 2022. Roedd y Glyderau yn...

Diwrnod goroesi!

Diwrnod goroesi!

(03/05/2022)

Goroesi o fewn trychineb naturiol oedd y thema i’r disgyblion Bl5 a Bl6 hyn felly darparwyd diwrnod o weithgareddau goroesi yn cynnwys gwaith tîm,...

Llywio 30/4/22

Llywio 30/4/22

(30/04/2022)

Allan ar y Glyderau ar gyfer cwrs llywio preifat ddydd Sadwrn i ddysgu sgiliau newydd ac adnewyddu rhai presennol. Gan ddefnyddio amrywiaeth o fapiau...

Wythnos Ysgolion

Wythnos Ysgolion

(29/04/2022)

Wythnos brysur o weithgareddau ar tir ysgolion ac allan yn yr awyr agored gydag ysgolion cynradd yr wythnos hon. Sesiynau llywio a darllen mapiau yn...

Cwrs Llywio 25 Ebrill

Cwrs Llywio 25 Ebrill

(25/04/2022)

Dechreuon ni'r wythnos gyda chwrs llywio a mynd draw i Elidir Fawr am ychydig o ymarfer o fewn taith mynydd. Bob amser yn lleoliad da ar ddiwrnodau...