Dringo yn yr haul!

Rhwng dyddiau glaw trwm a gwyntoedd cryfion, gwasgodd Reuben a minnau diwrnod heulog o ddringo. Dyluniwyd y sesiwn fel cyflwyniad i ddringo yn yr...

Wyllt Grefft 17 Awst

Daeth Matt ac Owyn draw i’n sesiwn wyllt grefft heddiw i ddysgu am glymau, llochesi a cynnal tân. Wnaeth y glaw ddim lleddfu eu hysbryd a chodon...

Taith tywys Eryri

Aeth Kim a Vienna ar daith gerdded o amgylch mannau cudd Gogledd Eryri yn ogystal â'r atyniadau mwy cydnabyddedig. Cafodd Betws y Coed, Capel Curig,...

Sgiliau Mynydd 15 Awst 2020

Amrywiaeth o dywydd i Matt dros y penwythnos tra ar gwrs Sgiliau Mynydd. Fe wnaethon ni fwynhau golygfeydd anhygoel a heulwen ar Elidir Fawr a'r...