Newyddion

Taith diwrnod

Taith diwrnod

(16/09/2019)

Mwynhaodd Chris a minnau diwrnod o gerdded o amgylch Gogledd Cymru a cheisio ymweld â chymaint â phosibl o'r ardaloedd poblogaidd. Roedd Nant...

The Good Life Festival

The Good Life Festival

(14/09/2019)

Roedd hi'n anrhydedd cael siarad yn y Good Life Experience yn ddiweddar fel rhan o raglen ddigwyddiadau Rhys Mwyn. Awyrgylch gwych sy'n canolbwyntio...

Ysgol Santes Dwynwen

Ysgol Santes Dwynwen

(10/09/2019)

Diwrnod hwylus gydag Ysgol Santes Dwynwen ar Yr Wyddfa. Pawb wedi rhoid ymdrech goreu a wedi mwynhau diwrnod yn yr awyr agored....

Mordwyo

Mordwyo

(06/09/2019)

Mwynhaodd Ieuan ddeuddydd o sgiliau mordwyo dros diroedd gwahanol. Roedd y Glyderau yn cynnig tir mwy cymhleth, serth tra bod Moel Eilio yn darparu...

Ysgol Bryngwran

Ysgol Bryngwran

(05/09/2019)

Diwrnod prysur gydag Ysgol Bryngwran wrth i ni cwblhau tasgiau tim, heriau gwahanol a datblygu sgiliau unigolion a cyd weithio. Yn ogystal a hyn...

Tro cyntaf ar Wyddfa

Tro cyntaf ar Wyddfa

(21/08/2019)

Mwynhaodd Hiroki ei brofiad cyntaf o gerdded mynyddoedd Cymru trwy gyrraedd dwy gopa - yr Wyddfa a Garnedd Ugain. Ymdrech wych! Diolch i Smyrff Jones...