Newyddion

Penwythnos Gweithgareddau

Penwythnos prysur i Neil a'i ffrindiau ar eu penwythnos o weithgareddau gyda ni. Aethon ni â nhw i badlfyrddio, beicio a cherdded i fyny'r Wyddfa!...

Penwythnos y Pasg

Penwythnos y Pasg

(19/04/2022)

Roedd penwythnos y Pasg yn brysur gyda chwrs Sgiliau Mynydd, diwrnod preifat i ddau ar y Glyderau a sesiwn wylltgrefft teuluol. Roedd y tywydd yn...

Dechrau prysur i Gwanwyn

Dechrau prysur i’r Gwanwyn gyda phecynnau sgiliau awyr agored i ysgolion, sesiwn dringo a wylltgrefft a taith sydyn unigol ar hyd y Glyderau. Daeth...

Amodau Gaeaf Yr Wyddfa

Amodau Gaeaf Yr Wyddfa

(29/03/2022)

Heddiw oedd fy niwrnod olaf yn gweithio ar cytundeb Amodau Gaeaf yr Wyddfa. Wedi'i reoli gan y gwasanaeth wardeiniaid o fewn Awdurdod Parc...

Cymorth Cyntaf

Cymorth Cyntaf

(17/03/2022)

Rhan hanfodol o weithio yn yr awyr agored yw sicrhau bod gennym gymhwyster Cymorth Cyntaf cyfredol. Safon y diwydiant yw cwrs Cymorth Cyntaf REC dros...

Llywio ar y Carneddau

Llywio ar y Carneddau

(14/03/2022)

Aeth ein cwrs llywio undydd diweddaraf â ni i'r Carneddau ac ar hyd ardaloedd distawach a roddodd teimlad mwy anghysbell i'r diwrnod. Y nod oedd...