Newyddion

Teithiau Wyddfa

Teithiau Wyddfa

(20/08/2019)

Diwrnod allan gwych ar yr Wyddfa gyda 3 cenhedlaeth o deulu Muirhead. Fe ddefnyddion ni'r bws i gyrraedd Pen y Pass, i fyny'r PYG ac i lawr llwybr...

Eisteddfod 2019

Eisteddfod 2019

(11/08/2019)

Amser da yn yr Eisteddfod wythnos yma. Llawer o diddordeb yn ein cwmni a cyfle i siarad gyda pobl gwahanol. Diolch i Menter Iaith Conwy am y cyfle i...

Dyddiadau newydd

Dyddiadau newydd

(07/08/2019)

Mae ddyddiadau ein cyrsiau newydd ar y wefan gan gynnwys ar gyfer gaeaf 2020 yng Nghymru a'r Alban! Mae'r cyrsiau gaeaf yng Nghymru bellach yn ddau...

Sgowtiaid

Sgowtiaid

(03/08/2019)

Cawsom y pleser o arwain grŵp gwych o bobl ifanc hyd at Glyder Fach yn ddiweddar. Roedd y tywydd braf yn helpu i'w wneud yn achlysur cofiadwy ynghyd...

Ysgol Llanerchymedd

Ysgol Llanerchymedd

(12/07/2019)

Anrhydedd i fynd a disgyblion Ysgol Llanerchymedd ar eu taith Wyddfa yn diweddar. Y disgyblion cyntaf yn hanes 150 mlynedd yr ysgol! Disgyblion gwych,...

Hunaniaith

Hunaniaith

(09/07/2019)

Gan weithio mewn partneriaeth â Hunaniaith trefnwyd dwy daith gerdded yn ddiweddar ar hyd Llwybr Llechi Eryri. Roedd y ddau ddiwrnod yn addas ar...