Newyddion

Hosbis Dewi Sant

Hosbis Dewi Sant

(07/07/2019)

Treuliwyd y 3 diwrnod diwethaf yn arwain ac yn cefnogi Sialens Pen Llyn 3 Diwrnod Hosbis Dewi Sant .Gyda tywydd braf, golygai ein bod wedi mwynhau...

Ysgol Llanllechid

Ysgol Llanllechid

(02/07/2019)

Ymdrech gwych gan Ysgol Llanllechid ar eu taith Wyddfa. Tywydd ffafriol yn golygu ein bod i fyny a lawr mewn amser da....

Ynys Llanddwyn

Ynys Llanddwyn

(28/06/2019)

Diwrnod braf, difyr a hollol pleserus gydag Ysgol Gynradd Amlwch wrth fynd am taith i Ynys Llanddwyn. Natur, bywyd gwyllt, daearyddiaeth, hanes lleol,...

Historical tour

Historical tour

(25/06/2019)

Mae ein taith gerdded llwybr llechi lefel isel yn cynnig llawer am ddiwrnod y tu allan. Rydym yn cerdded ar hyd Llwybr Llechi Eryri yn ymweld â'r...

Taith toriad y wawr

Taith toriad y wawr

(25/06/2019)

Dim golygfeydd ar copa'r Wyddfa ar gyfer grŵp MPCT ar daith gerdded toriad yr wawr ond cliriodd y cymylau ar y ffor lawr a rhoid golygfeydd i ni i...

Wyddfa Bro Hedd Wyn

Wyddfa Bro Hedd Wyn

(24/06/2019)

Roedd tywydd cynnes a mwglyd yn gwneud pethau'n anodd ond roedd disgyblion Bro Hedd Wyn yn wych ac wedi cael diwrnod llwyddiannus ar yr Wyddfa...