Newyddion

Esgidiau

Esgidiau

(22/06/2019)

Rydym yn gwneud ein rhan dros yr amgylchedd lle bynnag a phryd bynnag y gallwn, sydd bob amser wedi cynnwys gwneud ein dillad a'n hoffer parhau mor...

Cwm Idwal Ysgol Hendre

Cwm Idwal Ysgol Hendre

(17/06/2019)

Mae Ysgol Hendre yn awyddus i weld eu disgyblion yn cael profiad o ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Fe wnaethom drefnu nifer o ymweliadau â...

Taith lefel isel

Taith lefel isel

(11/06/2019)

Roedd y tywydd yn ein hatal rhag mynd yn uchel felly dewiswyd llwybr lefel isel gydag Ysgol Rhiwlas. Mae llwybr Rhyd Ddu i Feddgelert yn daith...

Her 3 Copa Cenedlaethol

Gaswom cyfle i drefnu her 3 Copa Cenedlaethol yn ddiweddar ar gyfer grŵp o ffrindiau a oedd yn codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant. Ymdrech wych...

Wyddfa Glan Conwy

Wyddfa Glan Conwy

(07/06/2019)

Mae Ysgol Glan Conwy gyda ni ar taith Wyddfa pob blwyddyn. Er gwaethaf y rhagolygon o dywydd gwael, gwelsom ffenestr o bum awr o dywydd da a olygai...

Sesiwn sgiliau Bodfeurig

Mae ein sesiynau sgiliau yn boblogaidd, gydag Ysgol Bodfeurig ein cleientiaid diweddaraf. Mae'r rhain yn sesiynau blasu gwych sy'n cwmpasu mapiau /...