Newyddion

Ysgol Hendre

Ysgol Hendre

(03/06/2019)

Gwyntog, oer a heulog wrth fynd allan gydag Ysgol Yr Hendre ar yr Wyddfa! Criw gwych i arwain ac ymdrech wych gan bawb ar y diwrnod. Golygfeydd...

Gwyl Ddarganfod 2019

Gwyl Ddarganfod 2019

(02/06/2019)

Aethom i'r Ŵyl Ddarganfod ar Ynys Môn ym mis Mai fel rhan o grŵp twristiaeth Go North Wales. Cyfle gwych gyda digon o bobl yn galw draw at ein...

Hyfforddiant diffibriliwr cymunedol

Rhoddodd y tîm o Achub Calon y Dyffryn hyfforddiant cymunedol ar ddiffibriliwyr yn ddiweddar ac aethon ni draw i nid yn unig i fod yn ymwybodol o...

Diwrnod hyfforddi 2019

Diwrnod hyfforddi 2019

(26/05/2019)

Fel rhan o'n digwyddiadau yn 2019, cynigiwyd diwrnod ymarfer i'n cleientiaid. Roedd y tywydd yn heriol ond gwellodd yn ddiweddarach yn y dydd i...

Sesiynau sgiliau Gwaun Gynfi

Llawer o hwyl wrth ddarparu sesiynau sgiliau i bob oedran yn Ysgol Gwaun Gynfi. Fe wnaethom ymdrin â sgiliau map rhagarweiniol, cymorth cyntaf a...

Llwybr Watkin

Llwybr Watkin

(19/05/2019)

Allan yn tywys tîm o KUTA outdoors heddiw. Mae KUTA yn aml yn dod â chleientiaid i Gymru yn ystod eu digwyddiadau yn Swydd Efrog gan gynnwys...