Newyddion

Copa wyntog!

Copa wyntog!

(12/09/2018)

Tywydd Hydrefol wrth i 17 aelod o coleg lleol cyrraedd copa'r Wyddfa. Ymgyrch gwych a braf gweld pawb yn mwynhau'r diwrnod....

Machlud

Machlud

(06/05/2018)

Machlud haul bendigedig wrth gweithio ar y Carneddau....

Gwanwyn yn Eryri

Gwanwyn yn Eryri

(08/04/2018)

Aethom i'r Glyderau a'r Carneddau ar ein cwrs Sgiliau Mynydd 2 ddiwrnod diweddaraf. Roedd y copaon uchel yn dal i fod o dan eira ond roedd yr...

Yr Alban - mynyddoedd gwyllt

Trafeilio i Aviemore, ymhlith y Cairngorms wnaethom ni am ein pecyn olaf penwythnos gaeaf yr Alban. Gyda thywydd heriol, rhoddodd flas ar sut y gall...

Diweddglo Gaeaf Eryri

Diweddglo Gaeaf Eryri

(14/03/2018)

Gwelodd ein cwrs olaf Gaeaf 2018 yn Eryri, Paul a minnau'n mynd i'r Glyderau. Digonnedd o eira, rhannau gwych o nentydd wedi'u rhewi a darnau eira...

Yr Wyddfa yn y Gaeaf

Yr Wyddfa yn y Gaeaf

(22/02/2018)

Daeth Gruff ac Ieuan ar gwrs Sgiliau Gaeaf felly draw i'r Wyddfa am y diwrnod! Ar ôl trafod cynllunio, offer a dillad dan do aethom i fyny i Ben y...