Newyddion

Yr Wyddfa 7/12/18

Yr Wyddfa 7/12/18

(07/12/2018)

Oherwydd y gwynt main, mae'n teimlo llawer oerach ar yr ardaloedd agored o'r fynyddoedd. Ewch draw i siop Crib Goch am dillad addas gaeafol....

Go North Wales Cynhadledd Antur 2018

Fel aelod o grŵp Twristiaeth Gogledd Cymru, Go North Wales, roeddem yn falch iawn o gael mynychu cynhadledd 2018 yng Nghanolfan Pontio,...

Yr Wyddfa 3/12/18

Yr Wyddfa 3/12/18

(03/12/2018)

Mae effaith tywydd oer,wlyb a gwyntog yn golygu bod angen dillad a chyfarpar y gaeaf ar yr Wyddfa heddiw ac am y misoedd nesaf. Byddwn yn adrodd ar...

Gwlyb a gwyntog Sgiliau Mynydd!

Roedd y tywydd yn wlyb a gwyntog am ein cwrs Sgiliau Mynydd! Roedd gan Chris a Sophie yr offer a dillad cywir i ddelio â'r elfennau felly cawsom...

Yr Wyddfa 30/11/18

Yr Wyddfa 30/11/18

(30/11/2018)

Gwyntog ac oeraidd ar copa'r #Wyddfa heddiw. Mae'r rhew wedi dadmar ond mae'r tir uchel dal o dan afael y gaeaf. Cynlluniwch/gwisgwch ayyb yn addas...

Adroddiad gaeafol Yr Wyddfa

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi sicrhau'r cytundeb gan Parc Cenedlaethol Eryri i adrodd ar amodau tywydd y gaeaf ar yr Wyddfa. Bydd hyn...