Cwrs Diogelwch Mynydd

Dau ddiwrnod gwych gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru ar gwrs sgiliau mynydd / diogelwch pwrpasol. Roedd y tywydd ychydig yn well na'r disgwyl ac nid...

Ysgol Oswestry

Diwrnod bendigedig ar Yr Wyddfa gydag Ysgol Oswestry heddiw. Fe aethon ni i fyny llwybr Pen y Gwryd, cyrraedd y copa, dod o hyd i gysgod ger y caffi...

Ian Keith Jones - Ysgol San Sior

Noson gwych heno yng nghwmni Ian Keith Jones yn Ysgol San Sior. Pawb wedi cael eu hysbrydoli wrth gwrando arno yn siarad amdan sut mae natur,...

Yr Wyddfa amodau dan droed

Yn ôl ar yr Wyddfa heddiw yn adrodd ar amodau dan droed ar ran Parc Cenedlaethol Eryri. Tywydd cymysg heb unrhyw eira a gwyntoedd gweddol isel ar...