Newyddion

Adnewyddu Sgiliau Dringo

Ymunodd Carolina a Chance â ni ar gyfer diwrnod diweddaru sgiliau dringo a sgiliau gaeaf. Ffocws y dydd oedd gwella eu sgiliau bresennol gyda sesiwn...

Mynyddoedd Arbennig

Mynyddoedd Arbennig

(17/12/2021)

Allan ar yr Wyddfa heddiw, yn adrodd ar amodau'r llwybrau ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Gall y tywydd yn ystod cyfnod y gaeaf pan fyddwn...

Cwrs Llywio a Sgiliau Mynydd

Allan ar ddiwrnod sgiliau mynydd / llywio wedi'i deilwra gyda Meindert. Tywydd perffaith ar y Carneddau i ymarfer sgiliau llywio gan gynnwys mynd o A...

Sgiliau Gaeaf 9/12/21

Sgiliau Gaeaf 9/12/21

(09/12/2021)

Allan gyda Paul heddiw ar ddiwrnod sgiliau gaeaf / mynydd wedi'i deilwra. Cymysgedd o dywydd gan gynnwys glaw ar lefelau is, hyrddiau cryf ac eira a...

Cwrs Llywio 8/12/21

Cwrs Llywio 8/12/21

(08/12/2021)

Amodau heriol ar gyfer ein cwrs llywio undydd ond wedi ymarfer llawer gan gynnwys mapiau graddfa wahanol, sut i ddefnyddio map a chwmpawd gyda'i...

Yr Wyddfa 30/11/21

Yr Wyddfa 30/11/21

(30/11/2021)

Allan yn adrodd ar amodau dan draed yr Wyddfa heddiw - dadmer ar draws y mynydd gyda rhannau o eira a rhew....