Newyddion

Profiad Wylltgrefft a Choetir

Llawer o hwyl gydag ysgol gynradd leol gyda profiad deuddydd o Wylltgrefft / Coetir. Llenwyd y ddau ddiwrnod â chyfleoedd i archwilio coetir, dysgu...

Llywio Nos

Llywio Nos

(24/11/2021)

Cynhaliwyd ein sesiwn llywio nos Tachwedd o amgylch ardal Cwm Idwal a rhoddodd ddigon o gyfleoedd i ymarfer y grefft o fynd o A i B yn y tywyllwch...

Amodau dan draed Yr Wyddfa

Y gaeaf hwn byddwn unwaith eto yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri trwy weithio gyda'r Adran Wardeiniaid i ddarparu adroddiadau wythnosol ar...

Mynyddoedd Yr Alban

Mynyddoedd Yr Alban

(16/11/2021)

Yr wythnos diwethaf fe wnaethom fentro i'r Alban i dreulio ychydig ddyddiau yn adnewyddu sgiliau personol ar gyfer y gaeaf gan gynnwys llywio, dewis...

Yr Wyddfa 4 Tachwedd 2021

Ar yr Wyddfa heddiw gydag Alasdair ac Asma. Arhosodd y tywydd yn deg trwy'r dydd a rhoddodd ardal y copa flas cynnar o'r gaeaf i ni gyda gwynt oer a...

Llysgenhadon Ifanc Llechi Cymru

Diwrnod gwlyb allan gyda Llysgenhadon Ifanc Llechi Cymru. Dringo ger Craig yr Undeb, Llanberis a sgiliau wylltgrefft ger Bethesda, dwy o'r ardaloedd...