Newyddion

Ben Nevis

Ben Nevis

(24/10/2021)

Fe dreulion ni'r penwythnos fel teulu i fyny yn Fort William, yn yr Alban. Yn ogystal â mwynhau atyniadau fel Castell Inverlochy a Neptune's...

Taith Parc Cenedlaethol

Falch iawn cael arwain y daith cerdded ar draws y Carneddau ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddoe. Hwn oedd y diwrnod cyntaf o raglen wythnos...

Sadwrn prysur

Sadwrn prysur

(09/10/2021)

Dydd Sadwrn prysur gyda Marty yn mynd â thair merch i fyny crib Gogleddol Tryfan, Sonia yn helpu ar daith gylchol o Cwm Idwal tra roeddwn i'n rhedeg...

Taith elusennol arfordirol  Ynys Mon

Ymdrech wych gan bawb yn codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant ar y daith gerdded o Cemaes i Moelfre ddoe. Roedd y tywydd ar ein hochr ni gyda...

Tre Ceiri Medi 23

Tre Ceiri Medi 23

(23/09/2021)

Tywydd sych i daith ysgol yn ardal Tre'r Ceiri wedyn ymweliad sydyn i Nant Gwrtheyrn....

Taith ysgol Yr Wyddfa

Taith ysgol Yr Wyddfa

(21/09/2021)

Diwrnod allan gwych gyda'r grŵp ysgol hwn. Dyma'r tro cyntaf i lawer o'r plant gyrraedd copa'r Wyddfa....