Penwythnos Gweithgareddau (24/04/2022)

Penwythnos Gweithgareddau

Penwythnos prysur i Neil a'i ffrindiau ar eu penwythnos o weithgareddau gyda ni. Aethon ni â nhw i badlfyrddio, beicio a cherdded i fyny'r Wyddfa! Roedd y tywydd da yn sicr wedi helpu ac er ei fod braidd yn oer a gwyntog ar brydiau, yn sicr nid oedd yn difetha eu hysbryd! Grŵp gwych a phenwythnos gwych.


Penwythnos Gweithgareddau Oriel