Profiad mynydd (02/09/2020)

Profiad mynydd

Daeth John a’i deulu gyda ni am brofiad mynyddig deuddydd pwrpasol. Ar ein diwrnod cyntaf cafwyd heulwen ar y Glyderau, rhoddodd yr ail eirlaw, glaw a gwyntoedd cryfion ar y Carneddau! Dau ddiwrnod gwych a ddangosodd i ni raddfa tywydd mynyddig. Cyfle hefyd i trafod cynllunio taith fynyddig, rhagolygon tywydd mynyddig, dewis llwybr addas, dillad ac offer, sefyllfaoedd argyfwng a llywio sylfaenol.


Profiad mynydd Oriel