Rhyd Ddu a'r Wyddfa (17/06/2022)

Rhyd Ddu a'r Wyddfa

Buom yn arwain grwpiau ysgol i fyny'r Wyddfa a hefyd o amgylch ardal Rhyd Ddu yr wythnos hon. Roedd y tywydd ar ein hochr ni gyda heulwen ac ambell i cwmwl a oedd yn oeri'r aer rhywfaint. Llawer i'w weld wrth gerdded o gwmpas - cadwch eich llygaid ar agor am flodau prydferth ar ymyl llwybrau troed, gwas y neidr, lindys ac adar bach amrywiol. Amser gwych o'r flwyddyn i fod yn yr awyr agored.


Rhyd Ddu a'r Wyddfa Oriel