Sbwriel - be gallwn ni neud amdano! (11/06/2020)

Sbwriel - be gallwn ni neud amdano!

Fel llawer o bobl sy'n mwynhau'r awyr agored, rydyn ni bob amser yn mynd â bag i ddod ag unrhyw sbwriel rydyn ni'n ei ddarganfod ar y mynyddoedd neu'r ardaloedd agored rydyn ni'n teithio ar eu traws yn ystod ein gwaith neu gyda ffrindiau a theulu. Weithiau mae'r bag yn gorlifo pan ddychwelwn ond anaml iawn y mae'n wag! Gallwn annog eraill i wneud yr un peth yn syml trwy arwain trwy esiampl ac yn aml byddaf yn sgwrsio â phobl ar lwybrau'r Wyddfa pan fyddant yn fy ngweld yn dychwelyd gydag un, efallai ddau fag o sbwriel, yn aml yn cael ei llenwi trwy glirio ardal copa'r Wyddfa. Maen nhw yn eu tro yn teimlo y gallant helpu trwy ddod â bag y tro nesaf y byddan nhw'n mynd am dro naill ai yng Ngogledd Cymru neu efallai'n agosach at adref, lle bynnag y bo hynny.
Beth am fynd â bag eich hun a chasglu rhywfaint o sbwriel tra allan yn eich ardal leol? Nid oes ots pwy a'i gadawodd yno, y mwyaf o ymatebion bositif y gallwn eu cael i sbwriel, ochr yn ochr ag addysgu ar y bryniau a'r rhai newydd i'r awyr agored, y gorau fydd ein hamgylchedd!