Sgiliau Bryn (22/09/2020)

Sgiliau Bryn

Mae ein cwrs Sgiliau Bryn yn opsiwn perffaith i pobl sy'n dymuno adnewyddu a diweddaru sgiliau presennol fel y gallant ehangu eu gweithgareddau cerdded. Rydym yn ymdrin â llawer o agweddau drost y ddau diwrnod gan gynnwys cynllunio, y tywydd, dillad, offer, peryglon a gweithdrefnau brys, mynediad a'r amgylchedd a sgiliau cerdded. Ymdrinnir â llywio trwy gydol y ddau ddiwrnod gyda detholiad o fapiau, technegau a strategaethau i roi'r hyder i chi fentro'n annibynnol. Yn ein cwrs Sgiliau Bryn diweddaraf, gwnaethom deithio i ardaloedd Carneddau a Cwm Idwal i ganolbwyntio ar y pynciau hyn. Roedd y tywydd hefyd yn rhoi amodau cymysg inni a helpodd i atgyfnerthu'r angen am sgiliau cynllunio a phersonol wrth fentro i'r awyr agored.


Sgiliau Bryn Oriel