Sgiliau Bryn Hydref (09/10/2020)

Sgiliau Bryn Hydref

Cawsom dywydd heriol ar ein cwrs sgiliau bryn yn ddiweddar. Rhoddodd gyfleoedd inni drafod cynllunio a hefyd sut y gall y tywydd effeithio ar ein dewis o llwybr, dillad ac offer, ein gallu i lywio a beth allwn ei wneud i ddiogelu ein hunain ar y bryniau yn yr amodau hyn. Digon o bynciau eraill yr ymdriniwyd â hwy hefyd gan gynnwys gweithdrefnau brys, mynediad a'r amgylchedd a'r sgil sylfaenol o ddefnyddio map a chwmpawd.


Sgiliau Bryn Hydref Oriel