Sgiliau Bryn (16/12/2018)

Sgiliau Bryn

Roedd ein cwrs Sgiliau Bryn diweddaraf yn un gwlyb a gwyntog ond roedd Iestyn a Jac wedi mwynhau dau ddiwrnod heriol ond llawn sgiliau newydd.Cynnwys y cwrs oedd cynllunio, llywio, tywydd, canfod llwybrau, dillad, offer a llawer mwy yn ogystal â mwynhau mynyddoedd y Carneddau a Glyderau.

Mae dyddiadau ein cwrs nesaf yma


Sgiliau Bryn Oriel