Sgiliau gaeaf ar Yr Wyddfa (08/02/2019)

Sgiliau gaeaf ar Yr Wyddfa

Llwybr Llanberis oedd y dewis am diwrnod allan gyda Brandon, Mike a Daniel i edrych ar sgiliau cerdded yn y gaeaf ynghyd â sgiliau mynydd sylfaenol. Roedd y llinell eira yn dal yn gymharol isel a oedd yn golygu bod ein taith gerdded yn rhoi cyfleoedd i ni drafod amodau gaeaf, llywio, dewis llwybrau a thywydd. Roedd tîm cynnal a chadw Rheilffordd yr Wyddfa allan ac roedd hi'n braf gweld y trên yn mynd i fyny i lefelau isel ar yr adeg hon o'r flwyddyn pan fydd y gwasanaeth trên a'r caffi arferol ar gau yn amlwg. Fe aethom ni i fyny yn uwch i ddarganfod pocedi dwfn o eira da i ymarfer gan ddefnyddio caib rhew a chramponau. Wrth dychwelyd, atgoffodd y tywydd ni pam mae'n hanfodol cael sgiliau a dillad gaeaf da er mwyn gallu gofalu amdanoch ar y mynyddoedd yn gaeaf. I orffen y diwrnod aethon ni i Gaffi Pen y Ceunant i drafod llywio mewn mwy o fanylder dros de, bara brith a chawl rhostyll. Diwrnod gwych allan ar y mynydd!


Sgiliau gaeaf ar Yr Wyddfa Oriel