Sgiliau Mynydd 4/5/22 (04/05/2022)

Sgiliau Mynydd 4/5/22

Mwynhaodd Richard a Hazel gymysgedd o dywydd ar ein cwrs Sgiliau Mynydd i baratoi ar gyfer eu heriau cerdded pellter hir yn 2022. Roedd y Glyderau yn cynnig cymysgedd o dir ar gyfer dysgu am sgiliau darganfod llwybr a symud yn ddiogel, disgynnodd y cymylau a darparu amodau realistig ar gyfer sgiliau llywio a’r llwybr yn ôl oedd trwy gwm tawel felly mwynheuon ni’r golygfeydd godidog a’r bywyd gwyllt ar hyd y ffordd. Roedd yr ail ddiwrnod yn ymwneud â plethu'r sgiliau llywio a magu hyder i gerdded yn ddiogel oddi wrth llwybrau. Gwych gweld eu holl sgiliau yn dod at ei gilydd o gynllunio taith mynydd hyd at llywio'n llwyddiannus ar draws rhostir agored a thir anghyfarwydd.


Sgiliau Mynydd 4/5/22 Oriel