Taith Elusen Yr Wyddfa (21/05/2022)

Taith Elusen Yr Wyddfa

Fe wnaethom gefnogi criw gwych o bobl oedd yn cerdded Llwybr Llanberis i godi arian at yr hosbis o’u dewis. Roedd y llwybr yn hynod o brysur oedd yn gwneud rheoli ardal y copa yn heriol ond oedd pawb wedi mwynhau eu hunain wrth godi arian at achos gwerth chweil.


Taith Elusen Yr Wyddfa Oriel