Taith mynydda (07/09/2021)

Taith mynydda

Tra roedd tim allan gyda'r Scarlets ar yr Wyddfa, roedd Smurf yn mynd ag Adrian allan ar daith sgiliau mynydd pwrpasol wedi'i theilwra ar y Glyderau. Hwn oedd y cyntaf o ddau ddiwrnod ac roeddent yn ymdrin â chynllunio, tywydd, dewis llwybr, sgramblo a llywio. Tywydd gwych hefyd!


Taith mynydda Oriel