Taith toriad y wawr (25/06/2019)

Taith toriad y wawr

Dim golygfeydd ar copa'r Wyddfa ar gyfer grŵp MPCT ar daith gerdded toriad yr wawr ond cliriodd y cymylau ar y ffor lawr a rhoid golygfeydd i ni i Lanberis. Pob parch i'r grwp yma oherwydd doedd ganddyny dim swn wrth cerdded trwy'r pentref a dim sbwriel wedi gadael ar ol ar y mynydd.


Taith toriad y wawr Oriel