Taith tywys Eryri (16/08/2020)

Taith tywys Eryri

Aeth Kim a Vienna ar daith gerdded o amgylch mannau cudd Gogledd Eryri yn ogystal â'r atyniadau mwy cydnabyddedig. Cafodd Betws y Coed, Capel Curig, ffyrdd Penrhyn a Telford, ffermio lleol a hanes cymunedol, Chwarel Penrhyn a hanes chwarela llechi, Ynys Môn a Llanberis i gyd eu cynnwys ynghyd â digon o awyr iach a golygfeydd gwych!


Taith tywys Eryri Oriel