Wyddfa tasg teledu (13/10/2020)

Wyddfa tasg teledu

Diwrnod diddorol ar yr Wyddfa yn ddiweddar yn darparu diogelwch mynydd ar gyfer rhaglen ddogfen deledu. Daliodd y tywydd allan am y rhan fwyaf o'r dydd gydag amodau oerach a chymylog o amgylch ardal y copa. Dim llawer o giw yn y copa ac fe gawson ni olygfeydd gwych wrth ddilyn Llwybr Llanberis.Fe wnaethon ni orffen yn y Tŷ Pen Ceunant gyda bara brith a diod gynnes!


Wyddfa tasg teledu Oriel