Wyllt Grefft 17 Awst (17/08/2020)

Wyllt Grefft 17 Awst

Daeth Matt ac Owyn draw i’n sesiwn wyllt grefft heddiw i ddysgu am glymau, llochesi a cynnal tân. Wnaeth y glaw ddim lleddfu eu hysbryd a chodon nhw darp perffaith, cael y tân i fynd a rhostio marshmallows fel diweddglo! Gwnaethom hefyd trafod gwersylla cynaliadwy, gwahanol ddulliau o gynnau tân, defnyddio cyllyll yn ddiogel a lli wyllt grefft a gwneud pegiau. Sesiwn wych a chwmni gwych!


Wyllt Grefft 17 Awst Oriel