Wyllt Grefft Gwyl y Banc (30/08/2020)

Wyllt Grefft Gwyl y Banc

Roedd cyfnod Gŵyl y Banc yn brysur ac roedd ein sesiynau wylltgrefft yn boblogaidd gyda theuluoedd ar wyliau. Roedd dysgu am clymau, llochesi tarp, cynnal tân a rhostio malws melys yn rhan o'r sesiynau yn ogystal â defnyddio cyllyll yn ddiogel i grefftio offer syml a deunyddiau ar gyfer cynnal tân.


Wyllt Grefft Gwyl y Banc Oriel