Wythnos Ysgolion (29/04/2022)

Wythnos Ysgolion

Wythnos brysur o weithgareddau ar tir ysgolion ac allan yn yr awyr agored gydag ysgolion cynradd yr wythnos hon. Sesiynau llywio a darllen mapiau yn y dosbarth ac ar dir yr ysgol ac yna cerdded ar hyd y llwybrau yn yr awyr agored ar fryniau’r Carneddau. Hefyd teithiau tywys ar hyd llwybr Gogledd Cymru ac iseldiroedd y Carneddau.


Wythnos Ysgolion Oriel