Yr Alban - mynyddoedd gwyllt (28/03/2018)

Yr Alban - mynyddoedd gwyllt

Trafeilio i Aviemore, ymhlith y Cairngorms wnaethom ni am ein pecyn olaf penwythnos gaeaf yr Alban. Gyda thywydd heriol, rhoddodd flas ar sut y gall mynyddoedd yr Alban gynnig eu brand unigryw o fynydda gaeaf. Gyda'r ffordd fynediad sgïo ar gau ddydd Sadwrn, cawsom gynnig taith gerdded olygfaol i fyny at y llethrau isaf er mwyn ein galluogi i adnewyddu sgiliau teithio yn y gaeaf cyn dringo llethrau wag i gaffi Ptarmigan. Roedd y copa yn ein hudo ond roedd y tywydd yn gwaethygu felly gwnaethom ein ffordd yn ôl i lawr - dewis call a cywir. Fe wnaeth cinio noson yn La Taverna ein gosod ar gyfer yr ail ddiwrnod ac fe aethom i mewn i Coire an t Sneachda. Roedd eraill wedi gwneud yr un penderfyniad oherwydd y tywydd ar y llethrau uchaf yn y bore felly roedd yn dda i gwrdd â pobl eraill sy'n mwynhau gwyntoedd 60mya a tywydd heriol! Rhoddodd gyfle da i ni edrych ar yr amodau eira ar y llethrau sy'n arwain at y prif dringfeydd a hefyd i weld rhai malurion eirlithiad yn ddiweddar. Roeddem yn ddigon ffodus i weld llawer o fywyd gwyllt dros y ddau ddiwrnod, gan gynnwys y Ptarmigan. Penwythnos bendigedig a ffordd wych o orffen ein tymor Gaeaf!


Yr Alban - mynyddoedd gwyllt Oriel