Yr Wyddfa 16 Awst (16/08/2021)

Yr Wyddfa 16 Awst

Niwlog ar Yr Wyddfa heddiw gyda digon o bobl ar ardal y copa. Llwyddodd ein grŵp i reoli'r tywydd a'r torfeydd yn dda a chydag aros yn fyr am y copa, aethom yn ôl i lawr i dywydd gwell ar hyd Llwybr Llanberis.


Yr Wyddfa 16 Awst Oriel