Yr Wyddfa 16 Mehefin (16/06/2021)

Yr Wyddfa 16 Mehefin

Gwlyb a gwyntog ar Yr Wyddfa heddiw! Roedd gwyntoedd cryfach na'r rhagolwg a glaw cyson yn golygu mai'r tywydd oedd yr enillydd heddiw ond yn dal i fod yn brofiad gwych i'r grŵp ysgol yma. Roedd yr amodau yn brawf da o wneud penderfyniadau ac i beidio â gwthio gallu'r grŵp yn erbyn y tywydd gwaeth na'r hyn a ragwelwyd. Gall atyniad y copa fod yn demtasiwn ond mae profiad yn rhoi'r gallu i ni bwyso a mesur opsiynau a gwneud penderfyniadau cywir. Mae hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd gwisgo'r dillad cywir a chludo'r offer angenrheidiol ar gyfer eich gweithgaredd.


Yr Wyddfa 16 Mehefin Oriel